Política de privacitat

Per la present notificació, FLYING BURRITO® informa als usuaris d’aquest lloc web que en compliment de la ley 2016/679 (UE) del parlament Europeu al Consell del 27 d’abril del 2016 en relació amb la protecció de les persones físiques amb el què respecta l’ús de dades personals ya la lliure circulació de dades (d’ara a endavant RGDP) les dades personals serán incorporades al nostre fitxer, propietat de FLYING BURRITO® situat al C/Ausona 6, Sant Quirze de Besora (08580)

 

Legitimització i objecte del contracte

 

La legitimització per dur a terme l’ús de les dades obtingudes dels usuaris es basa amb el consentiment de l’interessat quan es consideri necessari i els interessos legítims que puguin existir entre ambdós interessats o per donar compliment a una obligació legal.

 

Les finalitats d’ús es presenten a continuació:

 

  • Comunicar novetats i ofertes d’interès a través del nostre sistema de suscripció a newsletter.
  • Per enviar i rastrejar els productes que ens han comprat a través del nostre lloc web.
  • Per donar resposta a les consultes que ens poden arribar a través del correu electrònic o del nostre formulari de contacte.
  • En determinats moments podem recopilar dades per utilitzar-les en concursos (?) entre usuaris o per accions de tipus similar. En aquests casos les dades només seran utilitzades exclusivament per aconseguir la finalitat prevista segons l’establert a les normes legals i als reglaments.
  • Possible ús de les nostres cookies y de tercers per millorar l’experiència de navegació y la de futures visites amb l’objectiu de: controlar el tràfic i la comunicació de dades; per identificar la sessió; accés a àrees restringides; permetre a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques generals predefinides; gestionar la publicitat d’acord amb el hàbits de navegació dels usuaris; millorar la web mitjançant l’ús d’estimacions respecte a números i patrons d’ús, per analitzar el comportament dels usuaris.
  • D’altre banda, ens comprometem a cumplir amb tots els nostres deures i obligacions de caràcter legal amb respecte a l’emmagatzematge de dades, així com a poder proporcionar qualsevol dada adicional que pugui ser sol·licitadaper una autoritat competent. Entre aquestes obligacions s’inclou la presentació, en determinades circumstàncies, de dades persones a les autoritats abans esmentades. Aquest ús de dades es basa en l’existència a FLYING BURRITO® d’una obligació legal de col·laborar amb aquestes entitats.

 

Mesures de seguretat

 

Conforme a la legislació vigent, l’empresa garantitza que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit respecte a la naturalesa de les dades personals que vagin a ser tractades.

 

Drets de l’usuari

 

L’informem que en qualsevol moment els usuaris poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició o qüestionament de qualsevol moviment respecte les seves dades de caràcter personal tal i com estableix la normativa en matèria de protecció de dades posant-ho per escrit acompanyat d’un document d’identificació a la direcció de correu electrònic hello@flyingburrito.eu de l’empresa FLYING BURRITO®.

 

En cas de disconformitat amb el tractament de les seves dades, l’usuari podrà presentar una reclamació a l’agència de protecció de dades a España, òrgan que exerceix el control sobre aquesta matèria i situat al C/Jorge Juan, 6 de Madrid (CP 28001).

 

Aquest lloc web pot contenir enllaços a pàgines externes. L’empresa no es responsabilitza ni del contingut ni de cap altre aspecte en relació amb aquestes pàgines o llocs web.

 

L’empresa es reserva els drets a modificar la present política de privacitat d’acord amb el seu propi criteri o respecte a canvis legals, jurisprudencials o doctrinals de l’Agencia Española de Protección de Datos. L’ús del lloc web desprès de qualsevol d’aquests canvis implicarà l’acceptació de tals modificacions.

 

Cookies

 

El lloc web utilitza una serie de cookies propies i de tercers per recopilar informació a mesura que l’usuari navega per la web amb la finalitat de millorar l’experiència de l’usuari durant la navegació.

 

A l’apartat de “Política de cookies” li indiquem el tipus de cookies que s’utilitzen en el nostre lloc web i que posteriorment s’emmagatzemen al terminal de l’usuari per poder accedir i navegar per el mateix lloc web. Per obtenir més informació, vegeu la nostra política sobre l’ús de les cookies.

 

Altres

 

Les aplicacions que indiquen que són propietat de tercers (per exemple les de validació d’usuari o per qualsevol altre finalitat) poden implicar la transmissió de dades de caràcter personal per part dels titulars d’aquestes aplicacions (per exemple Twitter, Facebook, Youtube, Instagram, etc.).

 

FLYING BURRITO® no emmagatzemarà aquestes dades en relació amb aquestes transmissions i únicament utilitzarà les funcions de l’aplicació corresponent.

 

Per tant, FLYING BURRITO® no assumirà cap responsabilitat per l’ús de dades que puguin gestionar tercers, deixant a l’usuari l’opció d’utilitzar aplicacions de tercers subjecte als termes i condicions que hagin acordat amb els propietaris d’aquestes esmentades aplicacions.

X